Çeteleri Bitirecek Olan Devrimdir, Sosyalizmdir!

Türkiye Çetelerin Merkez Üssü Haline Geldi

Çünkü En Büyük Çete Devletin Kendisidir!

Çeteleri Yaratan Devlettir, AKP İktidarıdır!

Çetelere Yönelik Operasyonlar Sadece Bozulan Vitrini Düzeltmek İçindir!

Çetelerin Karşısında Sadece Devrimciler Vardır!

Çeteleri Bitirecek Olan Devrimdir, Sosyalizmdir!

Çetenin TDK sözlük anlamı; “Yasa dışı işler yapmak veya şiddet içeren davranışlarda bulunmak amacıyla bir araya gelmiş topluluk, arkadaş grubu ya da aile”dir. Çete kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bir organizasyon türü olarak da ifade edilebilir. Devlet ise; bir sınıfın diğer sınıflar üzerindeki baskı aracıdır.

Yani devlet ve çete olgusu kapitalist sistemde birbirini tamamlamaktadır. Kısacası devlet tekellerin çetesidir. Tekellerin sömürü, yağma ve talan düzenlerini devam ettirmek, korumak için oluşturdukları halk düşmanı bir örgütlenmedir. Amacı halkın refahını, güvenliğini sağlamak değil tekellerin çıkarlarını korumaktır. İşçilerin değil para babalarının güvenliğini sağlamaktır. Yasalarıyla bu adaletsiz çarkı çevirmektir. Dünyada her on saniyede bir bebeğin, her yıl 1 milyona yakın insanın açlıktan ölmesine, 2 milyar insanın temiz su kaynaklarından yoksun kalmasına neden olmaktır. Tekeller daha çok kazansın diye her türlü suçu işlemesidir.

Kapitalist sistemde en büyük çete devletin kendisidir. İçinde çetelerin cirit atmadığı hiçbir kapitalist devlet yoktur. ABD’den İngiltere’ye, Almanya’dan Japonya’ya kadar en büyük emperyalist devletlerde çeteler ve devlet hep iç içedir. Bunun böyle olmasının sebebi sömürü sistemidir. En büyük çetecilik bir avuç azınlığın milyarlarca insanı azgınca sömürmesidir. Kapitalist sistem bu sömürü çarkının merkez taşıdır. En büyük çeteciler tekellerdir. Uyuşturucu yine bu tekellerin eliyle dünya halklarını zehirlemektedir. ABD emperyalizmi Peru’dan Nikaragua’ya kadar devrimci mücadelenin yükseldiği ülkelerde paramiliter güçler denilen çeteleri bizzat CIA eliyle beslemiştir. CIA ise bu paraları uyuşturucu çeteleri aracılığıyla ele geçirmiştir. Yani çeteler kapitalist devletin arka yüzüdür.

Kapitalizm adaletsizliktir.

Kapitalizm soygun, sömürü ve yağma düzenidir.

Kapitalizm çetedir. Dünyanın en büyük çetesi G7’dir. ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya’dır. Savaşlar çıkaran, milyonlarca insanı katleden, aç ve yoksul bırakan, doğayı tahrip eden, insanlığa karşı her türlü suçu işleyenler onlardır. İsrail’in Filistin halkını katletmesine onay veren, İsrail’in hamiliğini yapan onlardır. İki paylaşım savaşı çıkararak 80 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan onlardır.

Ülkemizde ise en büyük çete TÜSİAD’dır. Sabancılar, Şahenkler, Eczacıbaşılar, Koçlar, Ülkerler’dir.

Kontrgerillayı besleyip, asgari ücrete karar veren onlardır. Çıkarılan her yasa onlar içindir. OHAL’ler onlar karşılarında halkı görmesinler diye çıkarılır. 12 Mart’tan 12 Eylül’e darbeler onlar için yapılmıştır.

Bu nedenle çeteler de dünyayı ahtapot gibi saran kapitalist sistemin bir koludur. Devlet sözde çetelere karşı gibi gözükür. Ama işin aslı astarı bize hiçte öyle olmadığını gösteriyor. Çünkü içinde polis, asker, savcı, hakim, milletvekili, bürokrat olmayan çete neredeyse yok gibidir. Bunlar bireysel suçlar gibi gösterilse de yaşananlar öyle olmadığını bize net olarak göstermektedir. Devlet kontrol edemediklerine ya da işin ayarını kaçıranlara operasyon yapar. Böylece kendisini çetelere karşı mücadele ediyormuş gibi gösterir. Ama öte yandan bir gecede 22 mafya babasını serbest bırakır. Onların tahliye olması için özel af yasası çıkartır. Hangi çetenin nereyi yöneteceğine devlet karar verir.

Yönetememe krizi yaşayan AKP polisiyle mahallelerde çeteleri örgütleyerek uyuşturucuyu yaygınlaştırıyor. Böylelikle mahallelerdeki devrimci dinamikleri yok etmek istiyor. Halk devrimci olacağına çeteci olsun diyor. Onların işlediği suçları görmezden geliyor, suça teşvik ediyor. Kolay para kazanıp ultra lüks yaşam özentisi ile gençler çeteciliğe teşvik ediliyor.

Bu politikasının karşısında ise Halk Cephesi vardır. Bu mücadele de Birol Karasu, Kemal Delen, Recep Hasar, İbrahim Devrim Top, Hasan Ferit Gedik şehit düşmüş, yüzlerce Halk Cepheli tutsak düşmüştür. Şehitlik ve tutsaklık pahasına mahallelerimiz uyuşturucu çetelerinden korunmuştur. Halkımızla birlikte oluşturulan komitelerle yozlaşma politikasına karşı güçlü barikatlar örülmüştür.

Eren Yılmaz bir devrimci olarak mahallesinde yozlaşmaya karşı mücadeleyi büyütmüştür. Bu nedenle polis destekli çeteler tarafından 2021 yılında katledilmek istenmiştir. Eren Yılmaz’ı katletmek isteyen sadece iki çeteci değildir. Bu saldırı planlı organize bir saldırıdır. Siyasi sorumlusu AKP faşizmidir. Eren Yılmaz’ı katletmek isteyen çeteciler Bakırköy 23.Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanıyor. Geçmişten de biliyoruz ki göstermelik yargılamalarla basit cezalarla çeteciler korunmuştur. Hasan Ferit Gedik davası en somut örneğidir.

“Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın raporuna göre Türkiye tam anlamıyla bir çete cenneti. Ulusal ve lokal bazda faaliyet gösteren tam 41 çete var. Bunlardan 10’u ulusal bazda, diğerleri lokal bazda faaliyet gösteriyor. Samsun, İstanbul’dan sonra en fazla çetesi olan il.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca hazırlanan ‘Çete Raporu’nda, Türkiye’nin çete cenneti olduğu ortaya çıktı. Rapora göre, ulusal veya lokal bazda faaliyet gösteren tam 41 çete var. Bu oluşumlar içinde kaç kişinin bulunduğu ise bilinmiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, çeteleri ‘ulusal’ ve ‘lokal’ diye ikiye ayırdı. Rapora göre Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Sedat Peker, Kasım Gençyılmaz, Hadi Özcan, Ahmet Tekin Baykal, Ahmet Uğur Soylu’nun da aralarında bulunduğu çetelerden 10’u ulusal bazda vukuat işlerken, diğerleri lokal alanda, sadece kendi illerinde veya semtlerinde eylem yapıp, diğer illere karışmıyorlar. Lokal çeteler en çok Samsun’da bulunuyor. Samsun, 8 ayrı çetesiyle en çok çetesi bulunan iller arasında İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alıyor.” Hürriyet gazetesi 23.08.2023

“Çetelerin listesi 2 metreyi buldu

CHP’li Cevdet Akay, TBMM’ye 2016’dan bu yana Türkiye’deki çetelerin listesini sundu. Listenin uzunluğu 2 metreyi geçti. Akay, ‘AKP döneminde ülkeye giren kaynağı belirsiz para 76,7 milyar dolara ulaştı’ dedi. Dokuz 8 Haber 25.11.2023

Türkiye’de 32 dolar milyarderi var.

82 milyon insan açlık ve yoksulluk içinde yaşıyor.

60 milyon kişi devletten yardım alıyor.

4 milyon kişi lüks ve rahat içinde yaşarken 82 milyon insanımız açlığın, yoksulluğun pençesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Ve bu nedenledir ki devlet bu 32 asalak, kan emici ailenin çetesidir. Bugün çetelere yönelik yapılan operasyonlar bu gerçeğin üzerini örtmeye yetmez. Bataklığın ana kaynağı bu 32 tekeldir. Onların yönetimidir. Nasıl ki bataklıkta sinekler öldürmekle bitmezse bu düzende çetelerde bitmez. Bu düzenin kendisi bataklıktır. Çeteleri bitirmenin tek yolu vardır. O da bataklığı kurutmaktır. Tek çözüm devrimdir, sosyalizmdir. Bataklık ancak bu şekilde kurutulur, çetelere son verilir.

Çeteleri yaratan bu adaletsiz düzendir. Gençlerimizi çeteci yapan, çeteciliğe özendiren bu bataklık düzenidir. 32 tekelin rahatı için gençlerimiz uyuşturucu bağımlısı yapılıyor. Ülkemizin her mahallesinde mantar gibi çeteler boy verdiriliyor. Bugün yapılan operasyonlar çeteleri bitirmek için değil onları kontrol altına almak için yapılıyor. Yani devlet ipin ucunu bırakmıyor. İpi kendisi tuttuğu sürece çeteler istedikleri gibi hareket edebilirler. Eroin de satarlar, sokaklarda insanlarımızı da kurşunlayabilirler. Devlet onların arkasında hamilik yapmaya devam eder. Polisler delilleri karartır, hakimler, savcılar onları koruyup kollar, burjuva basın görmeden, duymazdan gelir. Çeteler sokaklarımızda halkımıza karşı suç işlemeye devam eder.

Çeteler halk düşmanı örgütlenmelerdir. Bu örgütlenmeyi yaratan ise bizzat devletin kendisidir. AKP iktidarı ise sergerdedir yani çetelerin başıdır. Ülkemize dünyanın dört bir yanından çetecileri doldurup onlara vatandaşlık dahi vermektedir. Bunun karşılığında ülkemize 76.7 milyar dolar girmiştir. Açıklarını bu parayla doldurmakta, dünya halklarını zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin kanlı parasını aklayarak açıklarını kapatmaktadır.

Bugün çetelerin olmadığı ülkeler o zenginliği ile öne çıkan kapitalist devletler değil sosyalist devletlerdir. ABD değil Küba’dır, Almanya değil Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’dir. Kapitalizm değil sosyalizmdir.

Bu nedenle devrim mücadelesi en büyük çete olan devlete karşı mücadeledir.

Bu nedenle diyoruz ki; çeteleri yok etmek için devrimci mücadeleyi büyüteceğiz.

Çeteci kapitalist devlete karşı sosyalist, demokratik halk iktidarını kuracağız.

Çeteler Türkiye’yi Mesken Tuttu

*Organize kabahat örgütü başkanı Rövşen Canıyev İstanbul’da sokak ortasında öldürüldü. (2016)

*Kırmızı bültenle aranan Azerbaycanlı mafya önderi E.S. yakalandı. (2018)

*Bulgaristan mafya kümesinin yöneticisi Dimitır Jelyazkov yakalandı. (2018)

*İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı Gürcü organize suç örgütü önderi Mindia L. yakalandı. (2018)

*Gürcistan asıllı Gayoz Zviadadze Longinozovich Antalya Kemer’de öldürüldü. (2018)

*Rusya’da silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan R.S. yakalandı. (2019)

*Azeri suç örgütü elebaşı Az Salifov, Antalya’da öldürüldü. (2020)

*Gürcistan asıllı suç örgütü elebaşı Guram Chıkladze yakalandı. (2020)

*Afgan uyuşturucu Baronu Ahmadi yakalandı. (2021)

*İsrailli suç örgütü başkanı Omre Oda yakalandı. (2022)

*Sırp çete başkanı Jovan Vukotiç İstanbul’da infaz edildi. (2022)

*Avustralya’da hata şebekesinin yöneticisi Murat Galasi İstanbul’da öldü. (2022)

*Avrupa’nın ‘en çok aranan 45 suçlu’ listesinde yeri alan Sırp çete önderi Zeljko Bojaniç yakalandı. (2022)

*İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Luciano Camporesi yakalandı. (2022)

*Azeri çete üyesi Elnur Gasimov İstanbul’da öldürüldü. (2022)

*Gürcü çete başkanı Rezo Tiflis öldürüldü. (2023)

*Avustralyalı uyuşturucu kartelinin yöneticisi Duax Hohepa Ngakuru yakalandı. (2023)

*Avustralyalı suç örgütü başkanı Masood Zakaria yakalandı. (2023)

*Belçikalı uyuşturucu baronu Abdelilah El M. yakalandı. (2023)

*Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından aranan “Bello Jos” lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers yakalandı. (2023)

*Avrupa’nın kokain baronu olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan İsaac Bignan ile Jurean Anthony Finix yakalandı. (2023)

*ABD, Almanya, Hırvatistan, İtalya ve Rusya’nın kırmızı bülten ile aradığı uyuşturucu baronu Nenad Petrak yakalandı. Petrak’ın TC vatandaşı yapıldığı belirlendi. (2023)

*Milletlerarası çete Comanchero’nun başkanı Hakan Ayık yakalandı. (2023)

Halk Okulu Dergisi, Sayı 215

  • Çeteler ve Suçları

1)Uyuşturucu – Kumar – Haraç – Cinayet

Volkan Reçber, İlker Reçber, Burak Irmak, Mustafa Gencer, Baran Bulut, Eren Karaman

2)Tefecilik – Cinayet – Uyuşturucu

Barış Boyun, Serkan Özcan, Paytak Sinan

3)Tefecilik – Çek Senet – Cinayet

Cihan Meşeci, Göksel Meşeci, Bingöllüler olarak bilinen iki ayrı çete

Volkan Reçber: Kendisi yurt dışında, adamları sokaklarda Kalaşnikof marka silahlarla ölüm saçıyor, mahalle esnafını haraç için tehdit ediyor.

Arap Emrah (Emrah Sever): Kendisi hapishanede; adamları uyuşturucu, kumar, haraç, cinayet her türlü pisliği mahallelerimize sokmaya devam ediyor.

Bingöllüler (2 çete): Ağırlıkla köy korucularının akrabalarından oluşuyor ve devletle bire bir ilişki halinde, faaliyet yürütüyorlar.

Barış Boyun, Serkan Özcan: Faşist katil, uyuşturucu, tefecilik, çek senet işi yapıyor.

Cihan Meşeci: Uyuşturucu ve tetikçilik yapıyor.

Çetelere Bağlı Gruplar ve Mekânlar:

Halil Yılmaz, Aydın Özcan, Ayhan Yücedağ, Hasan Hasar, Zeki Hasar, Gökhan Keskin, İlker Altundal, Şenol Aydar, İsmail Özdoğan Savaş Beyazdoğan, Nalbur Bölgesi Lastikçi, Nalbur Bölgesi Dondurmacı, Nalbur Bölgesi Berber, Nalbur Bölgesi Berlin Cafe, Son Durak Deniz İnternet Kafe

Polis İşbirlikçisi Olan Esnaflar: Telefoncu Süleyman, Pilavcı Dila, Son Durak

Bölgesinde Tamirci, Karizma Berber, Mustafa Terzi

Kumar Oynatılan Yerler: Turgay, Adres Kahve, Bodur İbo, Geyik Fast Food, Ali

Dayının Yeri, Habib Kahve, Nalbur İddia Bayi, Can Kıraathanesi, Papur’un Yeri,

Öz 58, Cafe Murat, Maça Kızı Deniz, Düz Ali’nin Yeri, Perşembe Pazarı Bölgesi

Diyarbakırlıların Kahvesi

Rivalo Oynatılan Yerler: Buzo Sezgin ve Sercan İnternet Kafe, Son Durak

Deniz İnternet Kafe, Baran Gsm Telefoncu, Özgür İletişim, İlhan ve Sait Polat

Fuhuş Yaptırılan Yerler: Yağmur Türkü Evi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer Yayınlar