Kavramlar

Halkın Sesi RADYO

00:00:45

Kavramlar -11- Kapitalizm

“Kapital’’ ana mal, sermaye demektir. Para demektir. Kabaca “paranın –kar hırsının egemen olduğu düzen,” diye açıklayabiliriz kapitalist toplumu. Kapitalizmde üretim ihtiyaca göre değil daha fazla kar içindir. Kar, kapitalizmin temel noktasıdır....
00:00:30

Kavramlar -10- Sınıf

Sınıf Lenin: “Tarihsel olarak belirlenmiş toplumsal bir üretim sistemi içindeki yerlerine; -Üretim araçlarıyla (çoğu zaman yasalarla belirlenmiş) ilişkilerine; -Emeğin toplumsal örgütlenmesinde oynadıkları role ve demek ki toplumsal zenginliklerden alacakları payın büyüklüğüne ve...
00:01:15

Kavramlar – 9 – Feodal Toplum

Feodal toplumda üretim ilişkilerinin temeli, feodal beylerin, sömürücü sınıfın toprak üzerindeki özel mülkiyetine ve bu topraklarda çalışmak zorunda bırakılan serflerin köylülerin sömürüsüne dayanır. Feodalizm, toprağa dayalı üretim tarzının ve toplum düzeninin...
00:00:55

Kavramlar – 8 – Köleci Toplum

KÖLECİ TOPLUM Köleci toplum, insanın insan tarafından en açık, en kaba ve vahşice sömürüldüğü bir toplumdur. Köleci toplumda kölelerle köle sahipleri olmak üzere iki temel sınıf vardır. Köle sahipleri dışında özgür...
00:00:59

Kavramlar – 7 – İlkel Komünal Toplum

İlkel Komünal Toplum Toplumun gelişimini ifade ederken ilkel koşulların ortaya çıkardığı zorluğu ve zorunluluğu ifade ederiz. İnsanın insanlaşma süreci, toplumsal bir yaşamı bilinçli bir hale dönüştürmesi binlerce yılı almıştır. Taş devri, tunç...