Sorular Cevaplar

Halkın Sesi RADYO

00:11:45

Sorular Cevaplar – NATO

1-) NATO Nedir? NATO’nun açılımı Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’dür. “Komünizm tehlikesi”ne karşı emperyalist dünyayı savunmak adına 4 Nisan 1949’da kurulmuştur. Sosyalist blok ve ulusal kurtuluş mücadelesi veren halklara karşı emperyalistlerin askeri ittifakıdır....
00:00:50

Sorular Cevaplar – İdeoloji

Burjuva ideolojisi, ezenlerin egemenleri halkı sömüren bu düzenin de-vamını savunur. Çürümüştür ve gerilemektedir. Yaşadıkları bunalıma, krizlere çözüm bulamamakta, halk ayaklanmalarını durduramamaktadırlar. Proletarya ideolojisi ise başta işçi sınıfı olmak üzere tüm halkın...
00:12:55

Sorular Cevaplar 2 – Demokrasi

Demokrasi Nedir? Demokrasi, Yunanca bir kelime olup “demos” (halk) ve “krotos” (ege- menlik) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Kısaca “halkın egemen- liği ”dir. “Halkın kendi kendisini yönetmesidir” diye de tanımlanır. Ancak bu tanımlar...
00:12:00

Sorular Cevaplar – Kapitalizm

1-Kapitalizm Nedir?“Sermayenin özel mülkiyetinin bir sınıfın – nüfusun büyük kitlesinindışındaki kapitalistler sınıfının elinde olmasıdır’’ denir. (Marksist DüşünceSözlüğü ,sayfa 336)

Sorular Cevaplar – Terörizm nedir?

Soru sor, nesnel gerçeği bul…Analiz et, sorunun bilimsel nedenini bul…Çöz…Çelişkiyi, çözümü yakala…