Halk Okulu

Halkın Sesi RADYO

DİSK TARİHİNİ YAZANLAR, YARATANLAR DEVRİMCİ İŞÇİLERDİR

DİSK’İN KURULUŞUNDA, 15-16 HAZİRAN 1970 BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİ’NDE İŞÇİLERLE BİRLİKTE DİRENİŞİ MİLİTANLAŞTIRARAK, ENGELLENMESİNE KARŞI CAN KAN PAHASINA İŞÇİLERLE KOL KOLA, OMUZ OMUZA SAVAŞAN, TÜM YÜRÜYÜŞ KOLLARINDA EN ÖNDE YÜRÜYEREK, TANKLARIN, PANZERLERİN...

AKP Faşizminin OHAL’ine Karşı En Güçlü Barikat: Yüksel Direnişi (2.Bölüm)

EMPERYALİZMİN ÜLKEMİZDEKİ YAĞMA VE SÖMÜRÜSÜNE, GATT VE GATS SALDIRILARINA, AKP FAŞİZMİNİN OHAL’İNE KARŞI EN GÜÇLÜ BARİKAT: YÜKSEL DİRENİŞİ- 2 EMPERYALİST TEKELLERİN VE İŞBİRLİKÇİ TEKELCİ BURJUVAZİNİN, AKP’NİN ÖNÜNE KOYDUĞU GÖREV: 1)GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret...

AKP Faşizminin OHAL’ine Karşı En Güçlü Barikat: Yüksel Direnişi (1.Bölüm)

Emperyalizmin Ülkemizdeki Yağma ve Sömürüsüne, GATT ve GATS Saldırılarına, AKP Faşizminin OHAL’ine Karşı En Güçlü Barikat: Yüksel Direnişi (1.Bölüm) Emperyalizm; halkları teslim almak için sürekli ve sistematik saldırı halindedir. Bu yöntemleri başlıklar halinde...

CHP, DİSK, KESK, TMMOB, TTB 1 Mayıs’ta El Birliğiyle Halka İhanet Ettiler!

Kurtla Kuzuyu Ye; Sonra Otur Çobanla, Kuzunun Yasını Tut! Artık Hiçbir Gerçeğin Üzeri Örtülemeyecek! O Kurtlar Sofrasını Dağıtacak, O Ablukayı Yaracağız! KESK ve DİSK Devrimcileri Sendikalardan Tasfiye Ederken, Hepiniz Ellerinizi Ovuşturarak Seyrettiniz Meydan Size Kalır Sandınız!...

Emperyalizm Halkların Cehennemidir

‘’Medeni Ülkeler’’ Değil, Emperyalizm! ‘’Medeniyet’’in Değil Her Türlü Kokuşmuşluğun Merkezi ABD, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, İsviçre… Çürüyenler, Çürütürler; Sorunun Kaynağı Olanlar, Hiçbir Sorunu Çözemezler! Emperyalizm, Fare Sorununu Bile Çözmez, Çözemez! Halkların Tek Kurtuluşu Sosyalizmdedir! FRANSA’da halk, tahtakurusu...